Archív článkov

Mobilná očkovacia služba KSK

‼ Vážení občania ‼ Mobilná očkovacia služba KSK uskutoční očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech v našej obci dňa 29.06.2021 (utorok) v čase od 10.40h v miestnom kultúrnom dome. Mobilné očkovanie je určené PRE VŠETKY DOSPELÉ OSOBY BEZ OBMEDZENIA VEKU. Registráciu osôb (telefonicky, mailom, správou na...

OÚ TV - verejná vyhláška

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v katastrálnom území Veľká Tŕňa (viď príloha). Účastníci Projektu pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa, v zmysle §10 ods.2 zákona, môžu proti údajom zverejneného RPS podať písomné námietky na OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor do 30 dní odo dňa...

ESBD 2021

Vážení občania, vzhľadom na prebiehajúce asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov si Vás dovoľujeme upozorniť na možné riziko výskytu nových druhov podvodov. Ministerstvo vnútra SR pre Vás pripravilo informácie aby ste sa nestali obeťou trestného činu, ktoré nájdete...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten,   kto svojou...

SODB 2021 - Asistované sčítanie a sčítanie pomocou mobilného asistenta

Asistované sčítanie začne 3. mája a potrvá do 13. júna 2021 Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude v termíne od 3. 5. 2021 o 13. 6. 2021 prebiehať na celom...