Archív článkov

Vytriedenie odpadu v obci za rok 2018

28.02.2019 10:13
Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore. ...

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

11.02.2019 11:23
1. Informácia pre voliča - informácia pre voliča, voľby do Európskeho parlamentu.pdf (121 kB) 2. e-mailová adresa na doručovanie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do OVK - obecvelkatrna@post.sk 3. e-mailová adresa na doručenie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu -...

Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021

31.01.2019 21:58
Schválený rozpočet výdavky 2019 - 2020.pdf (118,9 kB) Schválený rozpočet príjmy 2019 - 2020.pdf (59,4 kB)  

Štatút obce

31.01.2019 21:53
štatút_VT_2019.pdf (303,2 kB)

Rokovací poriadok

31.01.2019 21:52
rokovaci-poriadok-2019-VT.pdf (172,9 kB)

Zásady odmeňovania poslancov

31.01.2019 20:51
zasady-odmenovania-poslancov-vt-2019.pdf (129,4 kB)

Starostka

21.12.2018 09:56
Starostka Helena Kavčáková, starostka obce Veľká Tŕňa - je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce - je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch - zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva - vykonáva...

Obecné zastupiteľstvo

21.12.2018 00:00
Obecné zastupiteľstvo Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľká Tŕňa   Agáta Kozáková          - zástupkyňa starostky obce Martin Danko              - poslanec Mária Rohaľová        ...

Informácie o spracúvaní osobných údajov

25.05.2018 00:00
informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf (129,3 kB)

Dodatky - VZN k dani z nehnuteľnosti a k poplatku za tko platné od 1.1.2018

05.12.2017 15:30
Návrh-na-Dodatok_č._3_-_VZN_č._62012_o_tko_.pdf (40,5 kB) Návrh-na-Dodatok_č._1_-_VZN_č._22012_dane._doc.pdf (40,4 kB)  
Záznamy: 11 - 20 zo 33
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>