Archív článkov

Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach

  Obec Veľká Tŕňa v roku 2012  zrealizovala rámci programu Terra Incognita projekt "Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach". Realizáciou projektu bol splnený hlavný cieľ projektu - Zvýšenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu v rámci projektu Terra Incognita (Vínna...

Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok v obci Veľká Tŕňa

Obec Veľká Tŕňa v roku 2010 zrealizovala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 projekt "Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok". Na tento projekt bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 132 896,43 EUR, z toho 75% z celkových oprávnených výdavkov je z prostriedkov...

Cyrilo-Metodské dni 2009

Cyrilo-metodský deň vo Veľkej Tŕni   Sviatok svätých Cyrila a Metoda má v našej republike silné tradície. Po celom Slovensku sa konajú slávnosti na počesť bratov vierozvestcov, patrónov Európy.   Aj v našej dedine, vo Veľkej Tŕni, sa k tomuto sviatku zrodila tradícia, a tou je súťaž vo...

olpkp

  document.write(showWidget("spravy-mozaika/", 10,4,''));

Predaj motorvých vozidiel obce Veľká Tŕňa

Obec Veľká Tŕňa podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. B/5, zo dňa 24.7.2009, ponúka na predaj: - dopravný automobil špeciálnu požiarnicku Áviu 31, rok výroby 1984, počet najazdených km 16 tisíc - a osobné motorové vozidlo VAZ 21093 (LADA SAMARA), rok výroby 1998, farba - sivá metalíza,...

História obce Veľká Tŕňa po roku 1944 a jej súčasnosť

    Obec Veľká Tŕňa bola oslobodená 2. decembra 1944. Po oslobodení obce bol vytvorený miestny národný výbor, ktorý mal charakter revolučného ľudového orgánu, jeho prvým predsedom bol Ján Turínsky. Obec mala v tom čase 865 obyvateľov. V roku 1945 bol skonfiškovaný majetok grófa...

Z histórie obce

Obec Veľká Tŕňa   V južnej časti Východoslovenskej nížiny, na juhozápadnom upätí Zemplínskych vrchov, leží obklopená vinicami a pahorkatinou obec Veľká Tŕňa. História obce do r. 1944: Územie Veľkej a Malej Tŕne bolo osídlené už v paleolite (staršej dobe kamennej). Archeologický výskum...