Úradné oznamy

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor - OZNÁMENIE

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor vyžaduje informácie od nájomcov poľnohospodárskej pôdy (údaje o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom) v termíne do 31.1.2022 za uplynulý rok 2021. OÚ pozemkovy-vyska najomneho 2022.pdf (729691)

Pozemkové úpravy - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor zverejňuje formou verejnej vyhlášky - schválenie pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa (ďalej len RPS) - Verejná vyhláška č. 12 zo dňa 29.11.2021 verejna vyhlaska c.12 2021 zo dna 29112021.pdf (2780946) - schvaľuje všeobecné...

OÚ TV - pozemkový a lesný odbor vyzýva a upozorňuje majiteľov pozemkov

Vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohopsodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín tak, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Ten,   kto svojou...

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejňujeme výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov formou verejnej vyhlášky od spol. LESY SR š.p. Zoznamy vlastníkov sú k dispozícii na úradnej tabuli na ocú a sú k nahliadnutiu verejnosti po dohode termínu.  

POZOR - opatrenia - MUDR. DANČÁK / Lekáreň Veľaty

Vážení pacienti, vzhľadom na súčasnú situáciu s covid19 a nariadenie vlády Slovenskej republiky Vám MUDr. Vladimír Dančák , NZZ Veľaty a PharmDr. Milota Beslerová, Lekáreň Verbena vo Veľatoch oznamuje nasledovné: - návšteva lekára na ambulancii vo Veľatoch je možná len po predchádzajúcom...

Kontakty na RUVZ

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR. www.ruvztv.sk Máme zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu, takisto sú uverejnené na našej webovej...

Anketa

Môjmu srdcu najmilšie :)

Veľká Tŕňa 379 26%
Tokaj 130 9%
Sudy vínka 98 7%

Celkový počet hlasov: 1481