Cyrilo-Metodské dni 2009

Cyrilo-metodský deň vo Veľkej Tŕni

 

Sviatok svätých Cyrila a Metoda má v našej republike silné tradície.

Po celom Slovensku sa konajú slávnosti na počesť bratov vierozvestcov, patrónov Európy.

 

Aj v našej dedine, vo Veľkej Tŕni, sa k tomuto sviatku zrodila tradícia, a tou je súťaž vo varení guláša. Tento rok to bol už jej tretí ročník. Organizátorom celého podujatia je Obecný úrad vo Veľkej Tŕni, ale súťažné družstvá boli aj z iných okolitých obcí. Prihlásili sa takmer dve desiatky družstiev a pre určité objektívne príčiny museli organizátori niektoré prihlášky aj odmietnuť.

Zdá sa, že podujatie naberá na atraktivite a obľúbenosti, o čom svedčí vysoký počet súťažiacich, aj návštevníkov. K dobrému gulášu patri určite aj dobré vínko a kde ho nájdete lepšie, keď nie v tokajských pivniciach? Práve pivnice a priestor medzi nimi boli miestom, kde už od rána vládol čulý ruch. Organizátori sa na čele s novozvoleným starostom Martinom Puzderom tohto roku skutočne urobili všetko pre to, aby sa jednotlivé súťažiace družstvá a účastníci podujatia cítili čo najlepšie.

K dobrej pohode prispel ak kultúrny program. Na novopostavenom pódiu sa postupne predstavili folklórne súbory: Novomešťanka zo Slovenského Nového Mesta, Aszu z Malej Tŕne, sólista z Malých Raškoviec, Žipovčan z Nižného Žipova, Kyščanka z Kysty a Tokaj z Veľkej Tŕne. Zaspievať prišla aj Lenka Feketeová zo Sečoviec. Slovenský folklór je prekrásny a jedinečný a spomínané súbory zožali veľký úspech.

Vône gulášov a dobrého vínka sa niesli celým areálom tokajských pivníc. Vyhodnotenie súťaže bolo okolo 19.00hod. Jednotlivé guláše hodnotila štvorčlenná porota, v ktorej nechýbal prednosta okresného úradu v Trebišove R. Puci. Prvé miesto a najvyšší počet bodov získal guláš, ktorý navarila Mária Zlatnická z Trebišova. Odmenou bol celkom nový tokajský sud, ktorý sa v pivnici každého vinára určite zíde. Druhé miesto spolu s nerezovým kotlíkom získala Mária Cubová z Košíc a tretie miesto spolu s grilovacou sadou získal guláš firmy J& J Ostrožovič.

K vydarenému podujatiu prispelo okrem počasia aj niekoľko sponzorov: Rodinné vinárstvo Víno Vdovjak, J& J Ostrožovič, Tokaj Macik Winery, spolonosť IN VINO, Mikuláš Vareha, EOROTRADE BERG, Ing. Bálint, Ing. Šnir a TOKAJ CO, s.r.o.