Daň z nehnuteľnosti - vznik / zánik / zmena

Vážení občania,

do 31.1.2020 ste povinní informovať obec (ako správcu miestnych daní a poplatkov) o zmenách v nehnuteľnostiach, ktoré nastali počas roku 2019 - teda vznik novej daňovej povinnosti (kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo), zánik daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti) alebo akékoľvek zmeny, týkajúce sa vašich nehnuteľností (zmena účelu, prístavba, zmena nájomcu....)

Pre tlačivo k DzN si môžte prísť priamo na úrad alebo si ho jednoducho stiahnuť tu, vyplniť, podpísať a poslať na OcÚ Veľká Tŕňa.

www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/