Kontajner na veľkoobjemový odpad

03.10.2019 07:54

Vážení občania!
V dňoch 8.-10.10.2019 bude pri OcÚ pristavený kontajner, do ktorého môžte odovzdávať
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD.

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.