Kontrola a čistenie komínov

11.09.2019 10:27

Oznamujeme občanom, že zajtra 12.9.2019 bude v našej obci súkromná kominárska firma prevádzať kontrolu a čistenie komínov.
Podľa §14 ods.1 písm.h) zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každý občan - majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Kontrolu a čistenie komínov je oprávnený vykonávať kominár. Podľa §61 ods.2 písm.g) zákona č. 314/2004 môže byť fyzickej osobe (občanovi) za nezabezpečenie čistenia komína uložená pokuta do výšky 100€.
Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. sa minimálne raz za 12 mesiacov majú čistiť aj komíny, na ktoré sú napojené spotrebiče na plynné palivo.
Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 8€.