Ročný výkaz o odpadoch 2021 / Miera vytriedenia odpadov

V zmysle prílohy č. 2 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obec Veľká Tŕňa zverejňuje mieru vytriedenia odpadov za rok 2021.

Tabuľka_výpočtu_vytriedenia_KO_2021_Velka_Trna.pdf (486775)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01 za rok 2021

ročný výkaz 2021.pdf (119674)