najnovšie opatrenie RÚVZ SR č. OLP/2731/2020 o verejných zhromaždeniach

V súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky dávame na vedomie prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020. 

Opatrenie_UVZSR__č._OLP27312020.pdf (342416)