Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - príjmová časť

príjmy 2020 -2022 návrh.pdf (66,5 kB)

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - výdajová časť

výdaje 2020 -2022 návrh.pdf (66,4 kB)