Obecné zastupiteľstvo

15.12.2014 00:00

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľká Tŕňa

 

Matúš Vdovjak, Ing.       - zástupca starostu obce

Mária Rohaľová              - poslankyňa

Ladislav Varanai             - poslanec

Jozef Smetanka              - poslanec

Naďa Kapráľová, Mgr.    - poslankyňa