Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľká Tŕňa

 

Agáta Kozáková          - zástupkyňa starostky obce

Martin Danko              - poslanec

Mária Rohaľová           - poslankyňa

Tomáš Varanai            - poslanec

Matúš Vdovjak, Ing.    - poslanec