Opatrenie RUVZ č. OLP 2777/2020 o maloobchodnych prevadzkach, účinné od 30.3.2020