Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020 o podnikateľských prevádzkach

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje tieto opatrenia a zákazy pre rôzne prevádzky:

Opatrenie_ÚVZ_SR_č._OLP25762020.pdf (3997440)