Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 o zatvorení maloobchodných prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva zavádza od 16.3.2020 od 06:00 hod. opatrenia uvedené v prílohe:

Opatrenie_ÚVZSR__č._OLP25952020.pdf (1471632)