OÚ TV - pozemkový a lesný odbor - OZNÁMENIE

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor vyžaduje informácie od nájomcov poľnohospodárskej pôdy (údaje o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom) v termíne do 31.1.2022 za uplynulý rok 2021.

OÚ pozemkovy-vyska najomneho 2022.pdf (729691)