OÚ TV - verejná vyhláška

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v katastrálnom území Veľká Tŕňa (viď príloha).

Účastníci Projektu pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa, v zmysle §10 ods.2 zákona, môžu proti údajom zverejneného RPS podať písomné námietky na OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor do 30 dní odo dňa zverejnenia RPS.

verejna vyhlaska 07062021.pdf (1795778)