Oznámenie o strategickom dokumente - "Plán rozvoja verejných vodovov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 -2027"

Oznámenie v prílohe:  

OznamenieOStrategickomDokumente_Maj2020.pdf (495993)