Oznámenie o začatí správneho konania

Prílohou tohto oznamu je oznámenie o začatí správneho konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.oznamenie o zacati konania sken.pdf (332013)