OZNAMY

Obec Veľká Tŕňa oznamuje

- dňa 9.9.2021 v čase od 9:30 hod sa uskutoční zber nefunkčného elektroodpadu

- dňa 13.9.2021 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu

- dňa 14.9.2021 budú autobusy prímestskej dopravy premávať v mimoriadnom režime - ako počas školských prázdnin

- do 14.9.2021 môžete zasielať na OcÚ pripomienky k cestovnému poriadku autobusov prímestskej dopravy