PHSR obce Veľká Tŕňa

K vypracovaniu nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Tŕňa nám veľmi pomôže, ak vyplníte anonymný dotazník.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC_NzSmHdGzd-cBB446z2dvJmba66Mhh3-fLyx3SoRiOxDQ/viewform?usp=sf_link

Vopred ďakujeme za nápady, námety a komentáre.