Povinnosti daňovníkov - termín 31.1.2022

Vážení občania,
do 31.1.2022 ste povinní informovať obec (ako správcu miestnych daní a poplatkov) o zmenách vo Vašich nehnuteľnostiach, ktoré nastali počas roku 2021.
Jedná sa predovšetkým o:
- vznik novej daňovej povinnosti (kúpa nehnuteľnosti - dom, pozemok, vinohrad alebo získanie nehnuteľnosti darom alebo dedičstvom / výmenou),
- zánik daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti)
- akékoľvek zmeny, týkajúce sa vašich nehnuteľností (zmena účelu stavby, prístavba, nadstavba, zobytnenie podkrovia, zmena nájomcu pozemkov....)
‼ Tlačivo k DzN si môžte jednoducho stiahnuť tu, vyplniť, podpísať a doručiť na OcÚ Veľká Tŕňa do 31.1.2022 vrátane.
Tlačivo môžte vložiť do poštovej schránky na OcÚ.
Rovnako prosíme oznámiť zmeny týkajúce sa vašich psov (zaobstaranie si nového psíka / úhyn / strata...)
Ďakujeme za spoluprácu