Pozastavenie zberu triedeného odpadu (napr. sklo, papier, kovy, plasty...) do 31.3.2020 - bližšie info v prílohe