Pozemkové úpravy - verejná vyhláška

OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor spolu s obcou Veľká Tŕňa zvoláva prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká Tŕňa na 3.marca 2020 o 17.00 hod v miestnom kultúrnom dome.

verejná vyhláška.pdf (656068)