Pozemkové úpravy - verejné vyhlášky

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor zverejňuje formou verejnej vyhlášky

- schválenie pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa (ďalej len RPS) - Verejná vyhláška č. 12 zo dňa 29.11.2021

verejna vyhlaska c.12 2021 zo dna 29112021.pdf (2780946)

- schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len "VZFUÚ") v obvode pozemkových úprav v KÚ Veľká Tŕňa - Verejná vyhláška č. 15/2021 zo dňa 3.12.2021

verejna vyhlaska c.15 2021 zo dna 03122021 .pdf (3298644)

Mapa sa v elektronickej podobe nachádza na OcÚ Veľká Tŕňa.