Predaj majetku obce - verejná obchodná súťaž - bližšie info v priloženom súbore