Regionálna veterinárna a potravinová správa TV

RVPS Trebišov oboznamuje obyvateľov miest a obcí s tým, že RVPS Trebišov zrušuje dňom 3.12.2020 nariadené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných podľa listu č. 318/2020-500.