Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach

 

Obec Veľká Tŕňa v roku 2012  zrealizovala rámci programu Terra Incognita projekt "Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach".

Realizáciou projektu bol splnený hlavný cieľ projektu - Zvýšenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu v rámci projektu Terra Incognita (Vínna cesta). 

Na tento projekt bol poskytnutý nenavrátny finančný príspevok vo výške 12 400,00 EUR. Obec prispela sumou 1505,41 EUR z vlastných prostriedkov.

Ukončením projektu bolo sedenie s prístreškom pri tokajských gazdovských pivniciach sprístupnené verejnosti.

Bližšie informácie o poskytovateľovi finančných prostriedkov na tento projekt nájdete na tomto linku: www.terraincognita.sk

Zmluva - https://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/Zmluvy-Kosicky_samospravny_kraj.aspx

 

 

V roku 2013 sa konala akcia obce - 8. máj - Toroňská vatra (fotografie viď fotogaléria na stránke obce - https://velkatrna.webnode.sk/fotogaleria/vatra-8-maja-2013/)