Tlačová správa o stave realizácie ESDB 2021

V prílohe predkladáme tlačovú správu o stave realizácie ESDB po štyroch mesiacoch aktívnej práce obcí a miest Košického kraja. V snahe zabezpečiť informačnú a propagačnú kampaň na území obce, v súlade s §27, ods. 2, písm. a) Zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní, túto správu zverejňujeme na web stránke obce.

M_TS_10_Kosicky_kraj.docx (78738)