TOKAJSKÉ VINOBRANIE 2020 - podujatie ZRUŠENÉ

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a z dôvodu nemožnosti dodržať podmienky RUVZ sa podujatie "Tokajské vinobranie 2020", ktoré sa malo konať v dňoch 26.-27.9.2020 RUŠÍ

Sprievodné podujatie "Beh tokajskými vinicami" bude prebiehať podľa pôvodného plánu.

V pdf prílohe je zápisnica zo stretnutia na RUVZ v Trebišove

Tokajské_vinobranie_2020.pdf (6319062)