Úrad verejného zdravotníctva vydáva opatrenie č. OLP/2640/2020 ku dňu 19.3.2020

UVZ SR vydáva nové opatrenie č. OLP/2640/2020 ku dňu 19.3.2020, ktorým sa ruší opatrenie č. OLP/2567/2020.

Opatrenia sa týkajú povinnej karantény a povinností, ktoré vyplývajú obyvateľom, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

karanténne_opatrenie_účinné_od_19_03_2020.pdf (336356)