Úradné hodiny OcÚ

S účinnosťou od stredy 20. mája 2020 obec Veľká Tŕňa obnovila riadny pracovný režim zamestnancov na obecnom úrade. Aj naďalej však platia nariadené preventívne opatrenia:

  • obmedzený pohyb osôb/ občanov v priestoroch OcÚ,
  • dodržiavanie 2 m odstupov a hygienických pravidiel (rúško, dezinfekcia rúk alebo použitie rukavíc),