Určenie volebného obvodu a poslancov

30.08.2018 15:08

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu   volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 229/2018 zo dňa 19.07.2018 určilo, že Obecné  zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.