Verejná vyhláška - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vescne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu  oznamuje začatie správneho konania vo veci vyhlásenia pivnice vínnej, por.č.11 vo Veľkej Tŕni, za národnú kultúrnu pamiatku.

verejna vyhlaska 10 2022.pdf (130007)

PODKLAD_Veľká_Tŕňa_pivnica_vínna_č._11_merged.pdf (4404806)