Voľby do Európskeho parlamentu 2019

11.02.2019 11:23

1. Informácia pre voliča - informácia pre voliča, voľby do Európskeho parlamentu.pdf (121 kB)

2. e-mailová adresa na doručovanie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do OVK - obecvelkatrna@post.sk

3. e-mailová adresa na doručenie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu - obecvelkatrna@post.sk