VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku

karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej

republiky

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov

sociálnych služieb

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania

„Spoločná zodpovednosť"

 

Uvedené vyhlášky nájdete v nasledovnom linku:

 https://www.minv.sk/?2020-2

 

Podľa § 59b ods 6 zákona č. 355/2007 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky a regionálny úrad verejného zdravotníctva

zabezpečia, aby ich vyhláška podľa odseku 1 bola uverejnená aj iným

vhodným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na

dotknutom území; toto uverejnenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť

vyhlášky.

vyhlasky RUVZ ciastka_11_2020.pdf (273416)