VZN dane z nehnuteľností, za psa, za užívanie ver. priestranstva, ubytovania, poplatok TKO