Zmena stránkových hodín OcÚ

Na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR a v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.3.2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona víruso SARS-CoV2, sa obmedzujú stránkové hodiny obecného úradu počas trvania mimoriadnej situácie pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 do odvolania takto:

PO - PIA: 08.00 -11.00 hod. 

Svoje záležitosti môžte riešiť elektronicky obecvelkatrna@post.sk alebo telefonicky 056/6793312 alebo 0915 891037.

Naďalej prosím sledujte web stránku obce a  FB stránku.