Veľká Tŕňa

Hlavná 122/3
Veľká Tŕňa
076 82
tel: +421 56 67 933 12
mobil: +421 915 891 037

obecvelkatrna@post.sk

Zverejnenie návrhu: Dodatok č. 1 k VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

26.03.2019 15:17