Zverejnenie návrhu: VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa

26.03.2019 20:48

VZN_poriadok_a_čistota.pdf (161027)