Odpadové hospodárstvo

Vytriedenie odpadu v obci za rok 2018

28.02.2019 10:13

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.   tabulka-odpady VT.pdf (400 kB)

 

Kalendár zvozu odpadov na rok 2019

04.03.2019 16:43

Kalendár zvozu odpadov v priloženom súbore. velka-trna-2019 kalendár zvozu.pdf (250,6 kB)