Referendum 2023

Oznámenie 
 
Obec Veľká Tŕňa v súlade s ustanovením § 169 ods. 3 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení predpisov zverejňuje emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023: 
emailová adresa: obecvelkatrna@post.sk                                      15.11.2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oznámenie 
 
Obec Veľká Tŕňa oznamuje emailovú adresu, na ktorú sa môžu podávať žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia SR: 
emailová adresa: obecvelkatrna@post.sk                                      14.11.2022               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informácia o podmienkách práva hlasovať v referende.pdf (272,5 kB)           10.11.2022