KOMUNÁLNE VOĽBY A VOĽBY DO VÚC 2022

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
 
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie je vymenovaná:
Ľubomíra Dimunová, Veľká Tŕňa, Široká 110/26, 0905 551176
obecvelkatrna@post.sk
 
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
 
Uverejnenie počtu obyvateľov
 
Rozhodnutie o vyhlásení volieb
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny - voľby do orgánov samosprávy obcí:
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny - voľby do VÚC: