Voľby

 

Voľby do NRSR 2020

Predseda NRSR vyhlásil dňa 4.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. voľby do Národnej rady SR a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020.
Obec týmto , podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obecvelkatrna@post.sk
obecvelkatrna@gmail.com