SODB 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021.
www.scitanie.sk
 
Asistované sčítanie (pre ľudí bez prístupu na internet) sa uskutoční v čase od 1.4.2021 do 31.10.2021