Úradné oznamy

Mikuláš 2018 - pre bližšie info kliknite na odkaz nižšie

22.11.2018 11:31
TOKAJ_advent_18.jpg (724 kB)

Zverejnenie výsledkov volieb do samosprávnych orgánov obcí 2018

15.11.2018 09:39
vysledky-volieb.pdf (267,9 kB)

Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva - 2018

20.09.2018 11:27
zoznam-kandidatov.pdf (221,3 kB)

Zoznam kandidátov na starostu obce - 2018

20.09.2018 11:25
zoznam-starosta.pdf (205,8 kB)

Určenie volebného obvodu a poslancov

30.08.2018 15:08
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu   volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 229/2018 zo dňa 19.07.2018 určilo, že Obecné  zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni bude mať...

Informácia o podmienkach právo voliť a byť volený

19.07.2018 08:33
informácia_o_podmienkach_právo_voliť_a_byť__volený.pdf (165,6 kB)

Kalendár zvozu na 2.polrok 2018

26.06.2018 07:59
Kalendár_zvozu_na_r._2018_Velka_Trna-1.docx (22,8 kB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

25.05.2018 00:00
informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf (129,3 kB)