Úradné oznamy

Kontajner na veľkoobjemový odpad

03.10.2019 07:54
Vážení občania! V dňoch 8.-10.10.2019 bude pri OcÚ pristavený kontajner, do ktorého môžte odovzdávať VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok,...

TORONSKÝ KOTLÍK 2019

16.09.2019 10:46
Obec Veľká Tŕňa a poslanci OZ srdečne pozývajú na "Toronský kotlík 2019". Upozorňujeme, že svojú účasť v súťaži je potrebné nahlásiť do 23.9.2019.  

Kontrola a čistenie komínov

11.09.2019 10:27
Oznamujeme občanom, že zajtra 12.9.2019 bude v našej obci súkromná kominárska firma prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Podľa §14 ods.1 písm.h) zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každý občan - majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu...

POZOR - Africký mor ošípaných - Opatrenia RVPS TV

13.08.2019 14:41
POZOR! Prosíme všetkých chovateľov ošípaných v obci Veľká Tŕňa, aby na OcÚ bezodkladne nahlásili svoj chov a aktuálny stav/počty ošípaných!!! Skrátený prepis nariadenia RVPS Trebišov ohľadom AMO - africký mor ošípaných Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov nariaďuje FO a PO -...

UPOZORNENIE

17.07.2019 08:31
Príloha č.1 k číslu: ORHZ-TV1-463-001/2019 Vážení občania Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom...

Záverečný účet obce Veľká Tŕňa za rok 2018

07.06.2019 09:57
záverečný_účet_obce_za-rok-2018.pdf (513837)

Zverejnenie návrhu: VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa

26.03.2019 20:48
VZN_poriadok_a_čistota.pdf (161027)  

Zoznam podaných žiadostí o poskytnutie dotácie k 25.3.2019

25.03.2019 10:49
Obec Veľká Tŕňa k dnešnému dňu podala tieto žiadosti o poskytnutie dotácie: Rada Vlády SR - Prevencia kriminallity prostredníctvom vzdelávania a osvety v obci Veľká Tŕňa (interiérové vybavenie  KD) - celková suma projektu 7 690,00€ Ministerstvo financií SR - Výstavba autobusovej zastávky -...

Kalendár zvozu odpadov na rok 2019

04.03.2019 16:43
Kalendár zvozu odpadov v priloženom súbore. velka-trna-2019 kalendár zvozu.pdf (250,6 kB)

Vytriedenie odpadu v obci za rok 2018

28.02.2019 10:13
Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore. ...
1 | 2 >>