Úradné oznamy

Opatrenia RUVZ SR platné od 25.3.2020

Opatrenie_UVZSR_č._OLP27552020 o socialnych sluzbach.pdf (549174) Opatrenie_UVZSR_č._OLP27332020 o zatvoreni obchodov kazdu nedelu.pdf (349890) Opatrenie_UVZSR_č._OLP27322020 o povinnosti prekryvat si horne dychacie cesty.pdf (417763)  

Pracoviská Ministerstva vnútra SR fungujú v obmedzenom režime

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových...

Zmena stránkových hodín OcÚ

Na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR a v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11.3.2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona víruso SARS-CoV2, sa obmedzujú stránkové hodiny obecného úradu počas trvania...