Úradné oznamy

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Zverejňujeme výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov formou verejnej vyhlášky od spol. LESY SR š.p. Zoznamy vlastníkov sú k dispozícii na úradnej tabuli na ocú a sú k nahliadnutiu verejnosti po dohode termínu.  

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Dnes ( 15.2.2021) začína sčítanie obyvateľov 2021.  www.scitanie.sk Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom...

Regionálna veterinárna a potravinová správa TV

RVPS Trebišov oboznamuje obyvateľov miest a obcí s tým, že RVPS Trebišov zrušuje dňom 3.12.2020 nariadené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných podľa listu č. 318/2020-500.