Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2014:

rozhodnutie voľby november 2014.pdf (52 kB)

oznámenie počtu obyvateľov - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

oznámenie počet obyv voľby nov 2014.pdf (54 kB)

oznámenie o určení počtu poslancov  a o utvorení volebných obvodov - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

počet poslancov voľby nov 2014.pdf (54,6 kB)