Geografické údaje o obci

Geografická poloha obce Veľká Tŕňa

Zemplínske vrchy sú určené prírodnými podmienkami polohe obce. Hlavnú urbanistickú os tvorí štátna cesta smerom na Čerhov, ktorá sa napája na cestu I. triedy smerom na Trebišov a opačným smerom na Slovenské Nové Mesto a Čiernu nad Tisou. Sídlo sa urbanisticky tvorilo na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, ktoré sú po geologickej stránke sopečného pôvodu.

Vysoký počet slnečných dní v lokalite Veľkej Tŕni predurčilo oblasť na pestovanie viniča hroznorodého. Obec Veľká Tŕňa tvorí lokalitu slovenskej časti tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá je známa vynikajúcimi tokajskými vínami a rozsiahlymi vinnými pivnicami.

Zástavba obce je typická vidiecka, ulicového zoskupenia rodinných domov. Centrum obce tvorí kultúrny dom s budovou obecného úradu. Cez obec prechádza zo Zemplínskych vrchov v smere na západ potok.

Počet evidovaných obyvateľov v obci je 443, máme 142 obývaných domov, tešíme sa chalupárom v 48 domoch, ale máme aj 15 neobývaných domov.

Pestovanie Viniča

Obec sa nachádza vo Vinohradníckej oblasti Tokaj. Zachovanie prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Vinohradníckej oblasti Tokaj, do ktorej patria obce Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Veľká Bara a Černochov, je chránené zákonom č. 332/1996 Zb.z. s jeho doplnkom zákonom č. 434/2002 Z.z.. Vinohradnícke hony sa na území týchto obcí môžu využívať iba ako vinice, územie je nezastaviteľné. Celý historický Tokajský región rozdeľuje rieka Roňva na dve časti. Maďarská časť tvorí 85 - 88% regiónu s rozlohou cca 6 000 ha. Slovenskú časť tvorí 12 - 15% regiónu s rozlohou 908 ha.

Rozloha jednotlivých honov v obci Veľká Tŕňa je 114,11 ha, čo predstavuje 13% z Tokajskej oblasti:

Vinohradnícky hon

Výmera (ha)

1. Čierna hora

15

2. Šandor

40

3. Fazekaš

28

4. Berecky

20

5. Keska

11,11

Spolu

114,11

  Najznámejším výrobcom tokajského vína vo Veľkej Tŕni sú J&J Ostrožovič a Víno Vdovjak.