VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 pre miestne poplatky                 1.2.2023
 
Dodatok č. 5 k VZN č. 6/2012 o poplatku za tko      13.12.2022
 
Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 62012 o poplatku za tko      25.11.2022               
 
Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
 
Dodatok č. 4/2019 k VZN obce Veľká Tŕňa č 1/2015  o ostatných poplatkoch
 
VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2019   o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Veľká Tŕňa

 

VZN obce Veľká Tŕňa  č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN-o-miestnom-referende.doc (110080)

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

Dodatok_č._1_2049k_VZn_o_miestnom_referende.doc (84480)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2009 o miestnych poplatkoch na území obce

VZN - poplatky.odt (10134)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce

vzn o miestnych daniach č. 1 2009.docx (22482)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN 2_2012 o miestnych daniach.docx (26923)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 3/2012 o miestnej dani za psa

VZN 3_2012 o dani za psa.docx (24264)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 4/2012 o využívaní verejných priestranstiev

VZN 4_2012 o verejnych priestranstvach.docx (26536)

 

VZN obce Veľká Tŕňa č. 5/2012 o miestnej dane za ubytovanie

VZN 5 2012 o miestnej dani za ubytovanie.pdf (977752)

Prihlasovací lístok k vyúčtovaniu dane za ubytovanie

prihláška ubytovanie.pdf (61004)

Veľká Tŕňa