Odpady - odpadové hospodárstvo

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2020

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.

Sken_20210224.pdf (1441707)

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2019

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.

vytriedenie 2019.pdf (457324)

Kalendár vývozu odpadov na rok 2020

Oznámenie vzniku / zániku / zmeny poplatkovej povinnosti alebo zmeny v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za KO a DSO

 

Vytriedenie odpadu v obci za rok 2018

28.02.2019 10:13

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.   tabulka-odpady VT.pdf (400 kB)