www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/

 

Odpady - odpadové hospodárstvo

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2022

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.

ŽP 6-01 Obec Veľká Tŕňa 2022.pdf (117323)

 

Odpady - odpadové hospodárstvo

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Podľa §4 ods. 6 zákona č. zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je obec povinná zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka. Informácia je dostupná v priloženom súbore.

ročný výkaz 2021.pdf (116,9 kB)
Tabuľka_výpočtu_vytriedenia_KO_2021_Velka_Trna.pdf (475,4 kB)